Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.